Άρθρα - Εργασιακά

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ: έχει ανοίξει την όρεξη στους εργοδότες ήρθε… για να μείνει;;;

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ: έχει ανοίξει την όρεξη στους εργοδότες ήρθε… για να μείνει;;;

Γράφει η συνάδελφος Ρουτζούνη Ευανθία, Μέλος Δ.Σ. ΠΑΣΕ-ΟΤΕ, Ενιαία Συνδικαλιστική Κίνηση Εργαζομένων Ομίλου Εταιρειών ΟΤΕ

Δημήτρης Αρβανιτοζήσης Πρόεδρος ΠΑΣΕ–ΟΤΕ

Δημήτρης Αρβανιτοζήσης Πρόεδρος ΠΑΣΕ–ΟΤΕ

Συνάδελφοι,

Υπάρχουν στιγμές στο ιστορικό γίγνεσθαι που ο άν­θρωπος μέσα σε μια περίοδο λίγων εβδομάδων βι­ώνει γεγονότα και εμπειρίες που σε μια φυσιολογι­κή κατάσταση θα τα βίωνε σε διάρκεια δεκαετιών.

Πανδημία και εργασιακές σχέσεις (2)

Πανδημία και εργασιακές σχέσεις (2)

Γράφει ο συνάδελφος Καραγιάννης Δημήτριος, Γραμματέας Οικονομικών ΠΑΣΕ-ΟΤΕ, Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων ΠΑΣΕ-ΟΤΕ.

Άρθρο του Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων CTS

Άρθρο του Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων CTS

Συναδέλφισσες, -οι

Έχουν περάσει 3 μήνες σχεδόν σε ένα περιβάλ­λον εργασιακό που στηρίζεται στην μετεξέλιξη της εταιρίας μέσω της απόσχισης κλάδων, υπηρεσιών και της δημιουργίας τριών θυγατρικών.