Συμμετοχές ΟΜΕ-ΟΤΕ

 
Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Όνομα Παράταξη
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΓΚΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΣΥΡΡΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 
Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Όνομα Παράταξη
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΣΟΥΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 
ΟΠΑΚΕ - Δ.Σ. Όνομα  
Πρόεδρος  ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
Γεν. Γραμματέας  ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Γραμ. Οικονομικού  ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Αν. Πρόεδρος  ΠΡΕΝΤΖΙΠΑ ΕΛΕΝΗ 
Αν.Γεν. Γραμματέας  ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΜΕΛΟΣ   ΓΟΥΒΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΜΕΛΟΣ  ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ   ΚΑΨΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ   ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 
ΟΠΑΚΕ - Ελεγκτική Επιτροπή Όνομα  
.   ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΤΖΙΝΑ 
.   ΤΖΙΟΒΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
 
Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Όνομα Παράταξη
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΓΚΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΣΥΡΡΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Όνομα Παράταξη
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΣΟΥΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΠΑΚΕ - Δ.Σ. Όνομα  
Πρόεδρος ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
Γεν. Γραμματέας ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Γραμ. Οικονομικού ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Αν. Πρόεδρος ΠΡΕΝΤΖΙΠΑ ΕΛΕΝΗ 
Αν.Γεν.Γραμματέας ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΓΟΥΒΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΜΕΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΚΑΨΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ    ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΠΑΚΕ - Ελεγκτική Επιτροπή. Όνομα  
Πρόεδρος ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΤΖΙΝΑ 
Γεν. Γραμματέας ΤΖΙΟΒΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ