Συμμετοχές ΟΜΕ-ΟΤΕ

 
Συμβούλιο Προαγωγών Όνομα Παράταξη
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
 
Κεντρικό Συμβούλιο Προσωπικού Όνομα Παράταξη
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 
Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Όνομα Παράταξη
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΓΚΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΣΥΡΡΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 
Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Όνομα Παράταξη
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΣΟΥΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 
Λογαριασμός Νεότητας Όνομα Παράταξη
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΡΑΓΟΥΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΣΠΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
 
Κεφάλαιο Αλληλοβοήθειας Όνομα Παράταξη
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΖΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΣΟΥΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΓΚΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 
ΟΠΑΚΕ - Δ.Σ. Όνομα  
Πρόεδρος  ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
Γεν. Γραμματέας  ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Γραμ. Οικονομικού  ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Αν. Πρόεδρος  ΠΡΕΝΤΖΙΠΑ ΕΛΕΝΗ 
Αν.Γεν. Γραμματέας  ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΜΕΛΟΣ   ΓΟΥΒΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΜΕΛΟΣ  ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ   ΚΑΨΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ   ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
 
ΟΠΑΚΕ - Ελεγκτική Επιτροπή Όνομα  
.   ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΤΖΙΝΑ 
.   ΤΖΙΟΒΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
 
Συμβούλιο Προαγωγών Όνομα Παράταξη
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
Κεντρικό Συμβούλιο Προσωπικού Όνομα Παράταξη
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΖΗΣΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Όνομα Παράταξη
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΓΚΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΣΥΡΡΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Όνομα Παράταξη
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΣΟΥΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Λογαριασμός Νεότητας Όνομα Παράταξη
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΡΑΓΟΥΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΣΠΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Κεφάλαιο Αλληλοβοήθειας Όνομα Παράταξη
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΖΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΣΟΥΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΓΚΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΟΠΑΚΕ - Δ.Σ. Όνομα  
Πρόεδρος ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
Γεν. Γραμματέας ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Γραμ. Οικονομικού ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Αν. Πρόεδρος ΠΡΕΝΤΖΙΠΑ ΕΛΕΝΗ 
Αν.Γεν.Γραμματέας ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΓΟΥΒΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΜΕΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΚΑΨΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ    ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΟΠΑΚΕ - Ελεγκτική Επιτροπή. Όνομα  
Πρόεδρος ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΤΖΙΝΑ 
Γεν. Γραμματέας ΤΖΙΟΒΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ