Συμμετοχές ΟΜΕ-ΟΤΕ

 
Συμβούλιο Προαγωγών Όνομα Παράταξη
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
 
Κεντρικό Συμβούλιο Προσωπικού Όνομα Παράταξη
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 
Περ/κό Συμβούλιο Βορείου Ελλάδας Όνομα Παράταξη
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΡΕΓΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΞΟΥΒΕΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΑΡΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΤΟΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 
Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Ελλάδος Όνομα Παράταξη
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΖΑΡΜΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΚΟΥΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
 
Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Όνομα Παράταξη
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΓΚΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
 
Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Όνομα Παράταξη
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΥΒΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 
Λογαριασμός Νεότητας Όνομα Παράταξη
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΧΑΜΠΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 
Κεφάλαιο Αλληλοβοήθειας Όνομα Παράταξη
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΖΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 
ΟΠΑΚΕ - Δ.Σ. Όνομα  
Πρόεδρος  ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
Γεν. Γραμματέας  ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Γραμ. Οικονομικού  ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Αν. Πρόεδρος  ΠΡΕΝΤΖΙΠΑ ΕΛΕΝΗ 
Αν.Γεν. Γραμματέας  ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΜΕΛΟΣ   ΓΟΥΒΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΜΕΛΟΣ  ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ   ΚΑΨΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ   ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
 
ΟΠΑΚΕ - Ελεγκτική Επιτροπή Όνομα  
.   ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΤΖΙΝΑ 
.   ΤΖΙΟΒΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
 
Συμβούλιο Προαγωγών Όνομα Παράταξη
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
Κεντρικό Συμβούλιο Προσωπικού Όνομα Παράταξη
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΖΗΣΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Περ/κό Συμβούλιο Βορείου Ελλάδας Όνομα Παράταξη
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΡΕΓΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΞΟΥΒΕΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΑΡΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΤΟΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Ελλάδος Όνομα Παράταξη
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΖΑΡΜΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΚΟΥΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Όνομα Παράταξη
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΓΚΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Όνομα Παράταξη
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΥΒΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Λογαριασμός Νεότητας Όνομα Παράταξη
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΧΑΜΠΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κεφάλαιο Αλληλοβοήθειας Όνομα Παράταξη
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΖΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΟΠΑΚΕ - Δ.Σ. Όνομα  
Πρόεδρος ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
Γεν. Γραμματέας ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Γραμ. Οικονομικού ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Αν. Πρόεδρος ΠΡΕΝΤΖΙΠΑ ΕΛΕΝΗ 
Αν.Γεν.Γραμματέας ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΓΟΥΒΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΜΕΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΚΑΨΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ    ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΟΠΑΚΕ - Ελεγκτική Επιτροπή. Όνομα  
Πρόεδρος ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΤΖΙΝΑ 
Γεν. Γραμματέας ΤΖΙΟΒΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ