Άρθρα - Εργασιακά

Δημήτρης Αρβανιτοζήσης Πρόεδρος ΠΑΣΕ–ΟΤΕ

Δημήτρης Αρβανιτοζήσης Πρόεδρος ΠΑΣΕ–ΟΤΕ

Από την τελευταία φορά που είχαμε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε μέσω των Τηλεπικοινωνιακών Νέων, συνέβησαν γεγονότα που αφήνουν το αποτύ­πωμά τους όχι μόνο στη δική μας αλλά και στις επό­μενες γενιές.

Ο σύλλογος όπως και όλοι μας, βρεθήκαμε στην εμπροσθοφυλακή μιας τεράστιας, σε διάρκεια και σημασία, απεργίας που μέσω του αγώνα κατάφερε να ανατρέψει στερεότυπα πολλών ετών για τους ερ­γαζόμενους του ΟΤΕ, να αναγκάσει τη διοίκηση να διαφοροποιήσει την ατζέντα της σε σχέση με το σχε­διασμό της και κυρίως να συσπειρώσει γύρω μας το σύνολο της κοινωνίας.

Ένα τεράστιο κύμα αλληλεγγύης που κάλυπτε όλο το κοινωνικό φάσμα από πολιτικούς όλων των απο­χρώσεων, από κάθε είδους συλλογικότητα έως τον κάθε μεμονωμένο πολίτη, όχι μόνο αποδέχθηκε το δίκιο του αγώνα μας αλλά και στάθηκε δίπλα μας. Καταρρίψαμε το μύθο περί ρετιρέ στον ΟΤΕ. Ζήσα­με συγκλονιστικά περιστατικά αλληλεγγύης σε όλη τη διάρκεια της απεργίας, που ατσάλωσαν την πίστη μας και δημιούργησαν μια τεράστια παρακαταθήκη για τους αγώνες που έρχονται.

Η σύμβαση που υπογράφηκε σαν αποτέλεσμα σκλη­ρών και επίμονων διαπραγματεύσεων -με αυξήσεις για όλους τους συναδέλφους- σαφώς και δεν κάλυ­ψε όλες τις προσδοκίες μας. Ωστόσο η μεγάλη νίκη, η προς το παρόν αποφυγή της μεταπήδησης σε θυ­γατρικές των συναδέλφων της πρώτης γραμμής, απο­δείχθηκε τεράστιας σημασίας στα γεγονότα που ακο­λούθησαν. Ας φανταστεί κάποιος ποια πιθανόν θα ήταν η αντιμετώπιση από τη μεριά της διοίκησης προς τους συναδέλφους των κλειστών και εκ περι­τροπής εργασίας καταστημάτων, που θα βρίσκονταν σε θυγατρικές εταιρίες. Οι συνάδελφοι θα ήταν συνε­χώς με τη Δαμόκλειο σπάθη της αναστολής των συμ­βάσεων πάνω από το κεφάλι τους, με ότι αυτό συ­νεπάγεται.

Στις αρχές Μαρτίου, ένας απρόσμενος «επισκέπτης» χτύπησε την πόρτα μας με τη μορφή ενός ιού, που εξαπλώνεται με πρωτοφανή και εκθετικό τρόπο και που γρήγορα μετατράπηκε σε παγκόσμια οικονομι­κή κρίση. Μια τέτοια απειλή αναφαινόταν εδώ και κάποια χρόνια, όπου οι ρυθμοί ανάπτυξης των στι­βαρών οικονομιών του πλανήτη ήταν αναιμικές, τα κέρδη και οι επενδύσεις στάσιμες και παρά τα τρι­σεκατομμύρια που μοίραζαν οι κεντρικές τράπεζες μέσω ποσοτικών χαλαρώσεων, τα κράτη βυθιζόταν στο χρέος σαν απότοκος της προηγούμενης κρίσης του 2008.

 

Οι κυβερνήσεις αποφάσισαν ως μέτρο αντιμετώπι­σης της επιδημίας του κορωναϊού τον εγκλεισμό στα σπίτια μας, περιορίζοντας παράλληλα δημοκρατι­κές και κοινωνικές ελευθερίες. Έκρυψαν κάτω από το χαλί το ξήλωμα του δημόσιου συστήματος υγείας χάριν ιδιωτών και έφεραν τη σαφώς σημαντική έν­νοια της ατομικής ευθύνης σαν κομβικής σημασίας για την αντιμετώπιση του ιού.

Σε αυτήν την ιστορική συγκυρία ο ρόλος μας ως ερ­γαζόμενοι στον όμιλο ΟΤΕ είναι σημαντικά καθοριστι­κός στον υπό διαμόρφωση νέο κόσμο. Το χρεοκοπη­μένο μοντέλο του νεοφιλελευθερισμού που τοποθέτη­σε σαν πρωταρχική αξία κάθε δραστηριότητας το κέρ­δος, ισοπεδώνοντας κάθε έννοια ανθρωπισμού ήδη αποκηρύσσεται ακόμα και από τους πιο φανατικούς υποστηρικτές του. Τίποτα γύρω μας δεν μένει ίδιο.

Στη ζύμωση που προκύπτει σε όλο τον πλανήτη, στο συνδικαλιστικό κίνημα του ΟΤΕ οφείλουμε να ανα­λάβουμε το ρόλο που έταξε η ιστορία σε εμάς. Σαν εργαζόμενοι σε μια εταιρία με βασικό αντικείμε­νο τη δικτύωση των ανθρώπων εκ των πραγμάτων βρισκόμαστε στην αιχμή των εξελίξεων. Οφείλει λοι­πόν ο καθένας μας να συμβάλλει στην περαιτέρω οι­κοδόμηση ενός κινήματος που θα καθοδηγήσει τις εξελίξεις φέροντας τον άνθρωπο και τις ανάγκες του σαν κεντρική έννοια σε ένα νέο σύστημα κοινωνι­κής οργάνωσης. Η εμπειρία της απεργίας που έστρε­ψε όλα τα μάτια των εργαζομένων στην Ελλάδα σε εμάς, αποδεικνύει ότι το συνδικαλιστικό μας κίνη­μα, εμείς όλοι, αποτελούμε μια από τις βασικές συνι­στώσες ενός χώρου, που όχι απλά στέκεται δίπλα σε ένα κίνημα που παγκοσμίως αντεπιτίθεται για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια υποχωρήσεων, αλλά παίζει και πρωταγωνιστικό ρόλο.

H συμμετοχή όλων μας σε ένα σωματείο όπως ο ΠΑΣΕ ΟΤΕ που λειτουργεί με τις αρχές της συλλο­γικής δράσης για την αντιμετώπιση όλων των θεμά­των που προκύπτουν άμεσα, είναι επιτακτική στην εποχή που έρχεται. Οι κυρίαρχες αξίες της αλλη­λεγγύης και της οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών που αποτελούν το πρωταρχικό μας μέλη­μα έχουν καταστήσει ήδη το σωματείο μας πρότυπο για όλα τα σωματεία, όλων των κλάδων στη χώρα. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση το επόμενο διάστημα θα απαντήσουμε θετικά στα αιτήματα που λαμβάνουμε καθημερινά από συναδέλφους όλων των εργασια­κών χώρων ώστε να γίνουμε κοινωνοί στην προσπά­θεια που έχει ξεκινήσει το συνδικαλιστικό κίνημα, να απαντήσει αφενός με σύγχρονο τρόπο στα αιτήματα των καιρών και αφετέρου να καταλήξει στη δημιουρ­γία μιας νέας κοινωνικής σύμβασης που θα μας προ­στατεύει σε καιρούς κρίσης.