Γραμματεία Υγείας και Ασφάλειας

Συναδέλφισσες/οι,

Η ποιότητα της εργασιακής ζωής, είναι η αφετηρία για την βιώσιμη ανάπτυξη κάθε σύγχρονης Εταιρείας, με υψηλά ποιοτικά κριτήρια, αλλά πρωτίστως με σεβασμό στον άνθρωπο.

Η εργασία αποτελεί μια από τις βασικές ανάγκες του ανθρώπου για επιβίωση, ωστόσο δύναται με  λάθος  χειρισμούς και άγνοια,  να αποτελέσει το μέσο  για την δημιουργία ατυχήματος αλλά και την επιβάρυνση της  υγείας.

Στην Εταιρία μας, για να διασφαλιστεί  τόσο η υγεία και ασφάλεια των συναδέλφων, όσο και η εύρυθμη και ομαλή συνεργασία με αυτήν, συστάθηκε το 2000 με απόφαση του συνεδρίου της ΟΜ.Ε η Γραμματεία Υγείας & Ασφάλειας. Σκοπός της είναι η τήρηση των κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010, ο οποίος θέτει το πλαίσιο στο οποίο καλούνται να συμπορευτούν εργοδότης και εργαζόμενοι.

Σε ότι με αφορά και με γνώμονα ότι στην υγεία και την ασφάλεια δεν χωρούν πολιτικές μικροαντιπαραθέσεις, θα προσπαθήσω σε κλίμα συναίνεσης και συναδελφικότητας, σε συνεργασία με όλα τα σωματεία και τις επιτροπές,  να εντείνω τις προσπάθειες των προκατόχων μου για ένα υγιές και ασφαλές  εργασιακό περιβάλλον.

Κώστας Στρίκος

Γραμματέας Υγείας & Ασφάλειας