Άρθρα - Εργασιακά

Άρθρο του Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων CTS

Άρθρο του Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων CTS

Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι δεν κάνουμε τίποτα διαφορετικό στην καθημερινότητα μας σε σχέση με πριν. Αυτό είναι αλήθεια, οι διαφορές προκύπτουν από την πολιτική της κάθε εταιρείας για το μέλλον της. Έτσι τουλάχιστον όπως ο όμι­λος το έχει παρουσιάσει.

Δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με το ότι όλοι μας με επαγγελματισμό, σοβαρότητα και υπευθυνό­τητα εργαζόμαστε ώστε το εργασιακό μας περι­βάλλον να μην έχει ή κρύβει κινδύνους σε επίπεδο ανασφάλειας για την θέση και τον ρόλο μας στην εταιρεία.

Γνωρίζοντας και βλέποντας την εξέλιξη σε τε­χνολογία και τεχνογνωσία που έχει συμβεί την τελευταία δεκαετία, ορισμένες φορές τρομάζει η εξέλιξη που μπορεί να υπάρξει στο άμεσο μέλλον σε εργασιακό και κοινωνικό επίπεδο.

Πάντα ήμασταν πρωτοπόροι και πρωταγωνιστές σε ότι νέο έπρεπε να υποστηρίξουμε και πάντα μα πάντα τα καταφέρναμε, παρόλο που πολλές φο­ρές δεν υπήρχε η απαραίτητη εκπαίδευση. Μόνοι μας καταφέρνουμε να παρακολουθούμε το σήμε­ρα και το αύριο και αυτό είναι η δύναμη που μας καθιερώνει στο χώρο των τηλεπικοινωνιών ως η "ομάδα εκείνη" που δεν χάνει ποτέ.

Εδώ και πάνω από ένα χρόνο αυτό που ξεκίνησε ως "προσωρινό" και έχει γίνει καθεστώς, η πανδη­μία του covid-19 μας έκανε απόμακρους, χάθηκε η καθημερινή επαφή στα Τ.Τ.Λ.Π. και αλλού. Η προ­σπάθεια μέσω εφαρμογών όπως Zoom και Webex να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, έχουμε μιλήσει με αρκε­τούς συναδέλφους σε όλη την Ελλάδα και προ­βληματισμοί, ενστάσεις και προτάσεις σε θέματα που μας απασχολούν σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο καταγράφονται και δρομολογούνται προς λύση.

Καταφέραμε με μεγάλη προσπάθεια, παρα­τάξεις με διαφορετικές απόψεις και ιδεολογι­κά πιστεύω, προς όφελος των συναδέλφων και μόνο, να κάτσουν στο τραπέζι του διαλόγου και να καταφέρουν τελικά να προλάβουν και να εξελί­ξουν το ιστορικό σωματείο της ΠΕΤ-ΟΤΕ σε Σύλλογο Εργαζομένων C.T.S., με αποτέλεσμα να είμαστε και οι μόνοι που άμεσα μπορούν να προκαλέσουν την εταιρεία σε διάλογο, όπως έχει γίνει ήδη σε πρώτη φάση, ώστε θέματα όπως οι πωλήσεις, το αξιολόγιο και η καθημερινή πίεση στον όγκο εργασιών, σε συνδυασμό με τις ελάχι­στες προσλήψεις, να μπορέσουν να επιλυθούν.

Ακούγονται και γράφονται πολλά στα social media από φανερές, κρυφές και πολλές "στημέ­νες" ομάδες επικοινωνίας, στο ποιοι ηγούνται στο σωματείο, στο ποιοι παίρνουν τις αποφάσεις και ποιοι τελικά είναι αυτοί που στο άμεσο μέλλον θα πρέπει να αποφασίσουν θέματα όπως η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Ένα είναι το σίγουρο, και αρκετοί από αυτούς που χυδαιολογούν, δεν το έχουν καταλάβει, "αυ­τοί" που ηγούνται και εργάζονται καθημερι­νά για όλους τους εργαζόμενους στην C.T.S. είναι τα ίδια τα μέλη του σωματείου, όλοι οι συνάδελφοι εργαζόμενοι. Αυτοί είναι οι πρωταγω­νιστές, έχουν δώσει την εντολή, έχουν δώσει την εξουσιοδότηση.

Τίποτα δεν γινόταν στα "κρυφά", τίποτα δεν γι­νόταν χωρίς να το ξέρουν όλα τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΕΤ-ΟΤΕ πριν, του Σ.Ε.C.T.S. τώρα.

Όλα στο φως, όλα στον κόσμο, στα μέλη μας. Ναι, θα έπρεπε να έχουμε ξεκινήσει εκλογικές δι­αδικασίες, απλά ήταν απαγορευτικό, γιατί το κοι­νωνικό περιβάλλον σε σχέση με την πανδημία δεν ευνοεί. Και συνελεύσεις θα γίνουν στις Τ.Δ.Ε. σε όλη την Ελλάδα, και Συνέλευση Αντιπροσώπων και εκλογές. Κανείς δεν κρύβει τίποτα και κανείς δεν κρύβεται πίσω από την θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο, που ο κόσμος του έδωσε. Όλα τα υπό­λοιπα είναι στην σφαίρα της φαντασίας και στα θέλω κάποιων, που το προηγούμενο διάστημα έκαναν τα αδύνατα δυνατά να σταματήσουν την αλλαγή καταστατικού, να στέλνουν εξώδικα στο σωματείο για μια θεσούλα, να δημιουργούν εντυ­πώσεις για αναλγησία και "κρυφά ραντεβού" την ώρα, που οι εξελίξεις στην εταιρεία τρέχουν και πρέπει να είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ.

Στην Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα και το σωματείο μας που λειτουργούσε και λει­τουργεί πάντα με δημοκρατικές διαδικασίες, με απλές πλειοψηφίες στο παρελθόν ή με ευρύτε­ρες πλειοψηφίες τελευταία, παίρνει αποφάσεις και βρίσκει τη δύναμη να διεκδικεί και να κερδίζει. Αυτό θα συνεχίσει να γίνεται, αρκεί να υπάρχει εμπιστοσύνη σε όλους τους εκλεγμένους του Δ.Σ. και των Τ.Δ.Ε. που καθημερινά δίνουν την μάχη για ένα καλύτερο αύριο για όλους.

Η εγκυρότητα των συζητήσεων και αποφάσεων που προκύπτουν θα πρέπει να επικοινωνούνται στα μέλη, όπως και συμβαίνει τους τελευταίους μήνες, μέσα από τις ανακοινώσεις και τα δελτία τύπου του Συλλόγου Εργαζομένων C.T.S. και της ΟΜΕ-ΟΤΕ. Όλα τα υπόλοιπα που λέγονται και γράφονται από παρατάξεις και διάφορους επανα­στάτες του πληκτρολογίου περισσότερο δημιουρ­γούν προβλήματα παρά τα λύνουν.

Εμπιστοσύνη σε όλους εμάς, που τα τελευ­ταία χρόνια με αίσθημα ευθύνης στηρίζαμε απο­φάσεις και συμβάσεις, ώστε να έχουμε ένα σταθε­ρό εργασιακό περιβάλλον.

Με υπομονή, σύνεση και υπευθυνότητα η παράταξη είναι παρών, δίνει την μάχη για το μέλλον μας. Αγκυλώσεις του παρελθόντος αποβάλλονται και η προσπάθεια ευρύτερης συνεννόησης στο αύριο είναι γεγονός. Ας σκεφτούν οι υπόλοιπες παρατάξεις, και τα πρόσω­πα που θέλουν να γίνουν σωτήρες των πάντων, να σταματήσουν την στείρα αντιπολίτευση και με ρε­αλιστικές προτάσεις για τα καθημερινά προβλήμα­τα κάνοντας έναν γόνιμο διάλογο να βοηθήσουν στην επίλυσή τους και όχι στην διατήρησή τους.

Ο διάλογος και η ανταλλαγή απόψεων θα φέ­ρει τους αγώνες εκείνους που ενδεχομένως χρει­αστούν, ώστε να υπερασπιστούμε και τελικά να κερδίσουμε τα θέλω μας.

Μπορούμε και αξίζουμε ένα καλύτερο αύ­ριο για όλους μας.