Άρθρα των Συναδέλφων

Ιατρικές συνταγές στο κινητό μέσω του gov.gr. Η νέα υπηρεσία που ανέπτυξε ο ΟΤΕ

Ιατρικές συνταγές στο κινητό μέσω του gov.gr. Η νέα υπηρεσία που ανέπτυξε ο ΟΤΕ

Τη δυνατότητα να λαμβάνουν τις ιατρικές τους συνταγές στο κινητό τους, χωρίς να χρειάζε­ται να τις προσκομίζουν σε έντυπη μορφή στον φαρμακοποιό έχουν εδώ και λίγες ήμερές οι πολί­τες, καθώς τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή για την άυλη συνταγογράφηση μέσω του gov.gr. Πρόκειται για κοινή πρωτοβουλία των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας, μέσω της οποίας μια ιδι­αίτερα σημαντική και ευαίσθητη διαδικασία γίνεται απλούστερη για όλους τους εμπλεκόμενους (πολίτες, γιατρούς, φαρμακοποιούς) εξασφαλίζοντας ταυτό­χρονα ασφάλεια, διαφάνεια και ιδιωτικότητα σε όλα τα επιμέρους στάδια. Καθιερώνεται, επιπλέον, η εξ αποστάσεως συνταγογράφηση για περιπτώσεις επα­ναλαμβανόμενων συνταγών που αφορούν χρόνιες παθήσεις, απαλλάσσοντας τις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού από την ανάγκη αυτοπρόσωπης παρου­σίας στο ιατρείο.

Για την ενεργοποίηση της νέας υπηρεσίας, οι πολίτες πρέπει να μπουν στο gov.gr, να επιλέξουν αρχικά την κατηγορία υπηρεσιών «Υγεία και Πρόνοια» και εν συνεχεία την υποκατηγορία «Φάκελος Υγείας», όπου θα βρουν την εφαρμογή για την άυλη συνταγογρά­φηση, στην οποία θα εισέλθουν χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet και τον ΑΜΚΑ τους.

Στη συνέχεια θα ζητούνται (και θα επιβεβαιώνονται μέσω μηνύματος) ο αριθμός κινητού τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάθε πο­λίτη, ώστε να λαμβάνει τη συνταγή με SMS ή/και e-mail.

Ο γιατρός θα μπαίνει στην πλατφόρμα e-prescription. gr, όπου θα καταχωρεί τη συνταγή με τον ίδιο τρόπο που το έκανε μέχρι τώρα. Πλην όμως, όταν πρόκειται για πολίτες που έχουν επιλέξει την άυλη συνταγογρά­φηση, αντί να την εκτυπώσει θα αποστέλλει τον κω­δικό της με SMS ή/και με e-mail. Ταυτόχρονα, η συ­νταγή θα συσχετίζεται με τον ΑΜΚΑ του ασθενούς.

Η εκτέλεση της συνταγής από το φαρμακοποιό θα γίνεται πάλι μέσω της πλατφόρμας e-prescription.gr μόνο με τον κωδικό που έχει αποσταλεί από το για­τρό στον ασθενή. Σε περίπτωση, δε, που το μήνυ­μα έχει χαθεί ή για οποιονδήποτε λόγο ο ασθενής δεν έχει πρόσβαση σε αυτό, η συνταγή θα μπορεί να εντοπίζεται και να εκτελείται μέσω του ΑΜΚΑ. Μόλις η διαδικασία ολοκληρωθεί επιτυχώς, ο πολίτης θα ενημερώνεται για αυτό με SMS ή/και e-mail.

Η νέα αυτή υπηρεσία υλοποιήθηκε από τον ΟΤΕ (και την ΒΥΤΕ) στο πλαίσιο της υλοποίησης / υποστήρι­ξης του έργου Ηλ. Συνταγογράφησης με την ενερ­γό συμμετοχή συναδέλφων όπως ο Σπύρος Γιαμάς (ICT SALES), ο Χρήστος Ροβολής (IT) και ο Γιώργος Γιαντάς (ΙΤ).