Ανακοινώσεις

ΔΤ Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΟΪΜΕΝΙΔΗΣ ΕΚΛΕΧΘΗΚΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ &  ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΤ Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΟΪΜΕΝΙΔΗΣ ΕΚΛΕΧΘΗΚΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ