Ανακοινώσεις

ΔΤ ΟΜΕ-ΟΤΕ  "ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ 2022"

ΔΤ ΟΜΕ-ΟΤΕ "ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ 2022"