Ανακοινώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΜΕ-ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΡΙΕΤΙΕΣ - ΣΤΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΜΕ-ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΡΙΕΤΙΕΣ - ΣΤΕ