Ανακοινώσεις

Παρουσίαση "Επίδραση του Κλάδου Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής στην ελληνική οικονομία" στο 48ο Συνέδριο ΟΜΕ-ΟΤΕ

Παρουσίαση "Επίδραση του Κλάδου Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής στην ελληνική οικονομία" στο 48ο Συνέδριο ΟΜΕ-ΟΤΕ