12/1/2021 Ανακοίνωση ΟΜΕ-ΟΤΕ

Πραγματοποιήθηκε στις 11/01/2021, μετά από παρεμβάσεις των πρωτοβάθμιων σωματείων αλλά και πολλών ερωτημάτων που προέκυψαν από το περιεχόμενο της τροποποιητικής σύμβασης από συναδέλφους μας τεχνικούς που κλήθηκαν να υπογράψουν, συνάντηση της ΟΜΕ-ΟΤΕ με τη διοίκηση της επιχείρησης, παρουσία και του νομικού μας συμβούλου κου Καρούζου.

Καταρχάς...

 

Διαβάστε περισσότερα...