18/12/2020 Ανακοίνωση ΟΜΕ-ΟΤΕ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 18/12/2020 συνάντηση της διαπραγματευτικής ομάδας της ΟΜΕ-ΟΤΕ με τη Διοίκηση στα πλαίσια της διαβούλευσης για τον μετασχηματισμό του Ομίλου, σύμφωνα με το ΠΔ.178.


Υπενθυμίζουμε ότι με βάση το ανωτέρω, όλοι οι εργαζόμενοι που μεταφέρονται στις θυγατρικές...

Διαβάστε περισσότερα...