Ενημέρωση ΟΜΕ-ΟΤΕ για ΥΜΑ-ΝΥΜΑ

pase-Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 14-9-2012 προγραμματισμένη συνάντηση της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας ΥΜΑ-ΝΥΜΑ, με τον Προϊστάμενο και στελέχη της Τ.Π.Α. καθώς και στελέχη της Διεύθυνσης Υποδομών & Συντήρησης και της Υποδ/νσης ΕΣΥΠ. Την ΟΜΕ-ΟΤΕ εκπροσώπησε ο Γραμματέας Υγιεινής και Ασφάλειας, ενώ έγινε αναφορά και στο από 4-9-2012 έγγραφο της Ομοσπονδίας για σειρά προβλημάτων στο κτίριο.

Κατ΄αρχήν στους υπόγειους χώρους του ΝΥΜΑ διαπιστώθηκε ουσιαστική και αποτελεσματική αντιμετώπιση των περισσότερων θεμάτων (καθαρισμός υπογείων χώρων - διόρθωση ανωμαλιών στα χαλύβδινα σκέπαστρα των υπογείων καλωδιώσεων, διαμερισματοποίηση των δεξαμενών πετρελαίου, εντολή ψεκασμού και απεντόμωση, απομάκρυνση αχρήστων υλικών μεσαίου όγκου και βάρους κ.α.).
Εκκρεμούν :
1. Ανακατασκευή βιομηχανικού δαπέδου υπογείου λόγω εκτεταμένης φθοράς και βάψιμο.
2. Διασφάλιση πρόσβασης υπογείων φωταγωγών προς την πλευρά του Πολιτιστικού Κέντρου στο ΝΥΜΑ.
3. Δημιουργία θέσεων με μόνιμους κάδους απορριμμάτων σε σημεία που θα επιλεγούν, ώστε να μη γίνεται το υπόγειο χώρος απόθεσης και συγκέντρωσης σκουπιδιών αφού θα ελέγχονται οι κάδοι και θα απομακρύνονται άμεσα τα σκουπίδια . ΄Εγινε μνεία για την προσφορά των καθαριστριών και την αναγκαιότητα ενίσχυσής τους.
4. Συζητήθηκε η απομάκρυνση και η μεταφορά του κυλικείου του 3ου ορόφου λόγω προβληματικής λειτουργίας (κατόπιν διερεύνησης θα επανεξετασθεί από 30/10/12).
5. Τέθηκε συνολικά θέμα συντήρησης των κτιρίων ΥΜΑ-ΝΥΜΑ, μονώσεων, στεγανοποιήσεων κ.α.
6. Επίσης συζητήθηκε το ζήτημα εξόδων κινδύνου ιδιαίτερα για τον πύργο του ΝΥΜΑ από τον 5ο όροφο και άνω διότι παρά τις προβλέψεις για δημιουργία πυροδιαμερισμάτων, η ανάγκη παραμένει σε πρώτη προτεραιότητα.
7. Κοινοποιήθηκε, σχετικά με τον ασφαλιστικό κίνδυνο των ιδιαίτερα νευραλγικών τηλ/κών εγκαταστάσεων του ΝΥΜΑ, από εξειδικευμένο φορέα, σημαντική βελτίωση σε σχέση με προηγούμενο έλεγχο και κατατέθηκε η βούληση όλων των εμπλεκόμενων, για διαρκή παρακολούθηση και βελτίωση των συνθηκών Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους των κτηρίων ΥΜΑ-ΝΥΜΑ.
Η ΟΜΕ-ΟΤΕ τονίζει την καταρχήν άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση της Δ/νσης Τεχνικής Περιφέρειας Αττικής και της Δ/νσης Υποδομών και Συντήρησης καθώς και για τις υποδείξεις και προτάσεις των εκπροσώπων των εργαζομένων και προσδοκά σε μια γόνιμη συνεργασία το επόμενο διάστημα.
Με πίστη και προσήλωση στο όραμα για υγεία και ασφάλεια όλων των εργαζόμενων στον ΄Ομιλο ΟΤΕ, θα συνεχίσουμε τον διαρκή και πολυμέτωπο αγώνα μας για την διασφάλιση της αξιοπρεπούς εργασίας των συναδέλφων μας.

Μοιραστείτε το!
FaceBook  Twitter