Αντιμετώπιση Θερμικής Καταπόνησης

Επειδή κατά τη θερινή περίοδο λαμβάνει χώρα ιδιαίτερη καταπόνηση των εργαζομένων που οφείλεται στη συνέργια μετεωρολογικών δεδομένων του εξωτερικού περιβάλλοντος και παραμέτρων του μικροκλίματος του εσωτερικού εργασιακού χώρου, σας ενημερώνουμε για τα μέτρα αντιμετώπισης...

 

Διαβάστε περισσότερα...

Μοιραστείτε το!
FaceBook  Twitter