3η Δεκεμβρίου Εθνική ημέρα ΑΜΕΑ

Η ΟΜΕ ΟΤΕ χαιρετίζει την 3η Δεκέμβρη, Εθνική Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ικανότητες.

Τα Άτομα  αυτά διεκδικούν Κοινωνική Ένταξη, Αξιοπρεπή Διαβίωση, Κοινωνική Προστασία, Άρση όλων των Αδικιών και μορφών Διάκρισης σε βάρος τους...

 

Διαβάστε περισσότερα...