Απαντήσεις Νομικής Ομάδας ΟΜΕ-ΟΤΕ στα Ερωτήματά σας

Μπορείτε να  ενημερωθείτε για τις απαντήσεις της νομικής ομάδας της ΟΜΕ-ΟΤΕ, στις ερωτήσεις των συναδέλφων που συλλέχθηκαν από το online ερωτηματολόγιο της ΟΜΕ-ΟΤΕ, στο παρακάτω αρχείο:

Απαντήσεις Νομικής Ομάδας ΟΜΕ-ΟΤΕ στα Ερωτήματά σας