Το ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΕ-ΟΤΕ

Το 1939 συστήθηκε το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού της Ανωνύμου Ελληνικής Τηλεφωνικής Εταιρείας.
Το 1943 μετεξελίχθηκε σε ταμείο κύριας Ασφάλισης του Προσωπικού της Ανώνυμης Ελληνικής Τηλεφωνικής Εταιρείας.
Το 1949 εξελίχθηκε σε ταμείο κύριας Ασφάλισης του Προσωπικού της Δημόσιας Επιχείρησης ΟΤΕ. Α.Ε.
Το έτος 1970 το προσωπικό των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ-ΤΑ) μεταφέρθηκε για την κύρια και την επικουρική ασφάλισή του στο ΤΑΠ-ΟΤΕ .
Το έτος 1973 το προσωπικό του ΟΣΕ μεταφέρθηκε στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΤΑΠ-ΟΤΕ και το 1999 ο Κλάδος ασθένειας του ΟΣΕ (ΤΑΠ-ΟΣΕ) συγχωνεύθηκε στο ΤΑΠ-ΟΤΕ.
Από το 1998 στο ΤΑΠ-ΟΤΕ ασφαλίζονται όλοι οι εργαζόμενοι στις θυγατρικές εταιρείες του ΟΤΕ.
Τέλος στο ΤΑΠ-ΟΤΕ είναι ασφαλισμένοι και όλοι οι εργαζόμενοι στο ΤΑΠ-ΟΤΕ. Το σύνολο των ασφαλισμένων κατά κλάδο ασφάλισης εργοδότη και ιδιότητα εμφαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Μοιραστείτε το!
FaceBook  Twitter