Περιβάλλον

Προτεραιότητα για εμάς αποτελεί η προστασία του περιβάλλοντος καθώς και η ανάδειξη περιβαλλοντολογικών δράσεων. Ήδη έχουμε προβεί στις ακόλουθες ενέργειες.

 

Αντικατάσταση κάθε καμμένου λαμπτήρα στα γραφεία της Ομοσπονδίας μας με νέους, τεχνολογίας LED.

Ανακύκλωση συσκευασιών (χαρτί, πλαστικό, κλπ) στους ειδικούς μπλε κάδους.

Απόσυρση χρησιμοποιημένων μελανιών και παλαιών συσκευών σε συνεργασία με εταιρίες ανακύκλωσης.

Αντικατάσταση και απόσυρση παλαιού και μη χρησιμοποιούμενου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (κλιματιστικά, ψυγεία, κλπ), με νέου χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

 

Σημαντικός Αρωγός στην προσπάθειά μας η Διοίκηση του Ομίλου ΟΤΕ.

Η προσπάθεια συνεχίζεται.

Όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα και στο περιβάλλον.