Διοικητικό Συμβούλιο

Εκτελεστική Επιτροπή

1 Πρόεδρος Φούκας Δημήτριος
2 Γεν. Γραμματέας Κατσαρός Βασίλειος
3 Γραμματέας Οικονομικού  Θεοδώρου Θεόδωρος
4 Αντιπρόεδρος Κωστάρας Βασίλειος
5 Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας Περράκης Αλέξανδρος
6 Οργανωτικός Γραμματέας Αρβανιτοζήσης Δημήτριος
7 Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων Μουστακίδης Δημήτριος
8

Γραμματέας Τύπου & Δημοσ. Σχέσεων

Κατσιαμάκης Ανδρέας
9 Γραμματέας Υγιεινής & Ασφάλειας Στρίκος Κωνσταντίνος
10 Αναπληρωτής Οργανωτικός Γραμματέας Μηλιώνης Σταύρος
11 Αναπλ. Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων Κατσικερός Λεωνίδας
12 Αναπλ. Γραμμ. Τύπου & Δημοσ. Σχέσεων Κουβατζής Δημήτριος
13

Αναπλ. Γραμματέας Υγιεινής & Ασφάλειας

Κοντογεώργος Ευθύμιος

 

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 
(αλφαβητικά)

14 Μέλος Δ.Σ. Αλεξίου Αριστείδης
15 Μέλος Δ.Σ. Γκουβάς Σωτήριος                      
16 Μέλος Δ.Σ. Δενδρινός Βασίλειος  
17 Μέλος Δ.Σ. Ζεκεντές Αθανάσιος 
18 Μέλος Δ.Σ. Θεοδοσάκης Χρυσοβαλάντης
19 Μέλος Δ.Σ. Κατσίδης Παναγιώτης
20 Μέλος Δ.Σ. Κατσίκας Αργύριος
21 Μέλος Δ.Σ. Κορέστη Ζωή-Κωνσταντίνα
22 Μέλος Δ.Σ. Μασσάρος Κωνσταντίνος
23 Μέλος Δ.Σ. Ξανθάκη Ευαγγελία
24 Μέλος Δ.Σ. Παπανδρέου Απόστολος
25 Μέλος Δ.Σ. Παπαμάρκου Γεώργιος
26 Μέλος Δ.Σ. Παύλου Ελένη
27 Μέλος Δ.Σ. Παφλιάς Λάμπρος 
28 Μέλος Δ.Σ. Πλέσσας Δημήτριος
29 Μέλος Δ.Σ. Ρουτζούνη Ευανθία
30 Μέλος Δ.Σ. Σαμαρτζής Μιχαήλ
31 Μέλος Δ.Σ. Σιδηρόπουλος Κυριάκος
32 Μέλος Δ.Σ. Σκιαδά Ελένη
33 Μέλος Δ.Σ. Σοφιανόπουλος Εμμανουήλ 
34 Μέλος Δ.Σ. Στολτίδης Λεωνίδας
35 Μέλος Δ.Σ. Χαμπεσής Κωνσταντίνος