Διοικητικό Συμβούλιο

Εκτελεστική Επιτροπή

1 Πρόεδρος Λάμπρου Βασίλειος
2 Γεν. Γραμματέας Φούκας Δημήτριος
3 Γραμματέας Οικονομικών  Κωστάρας Βασίλειος
4 Αντιπρόεδρος Κατσιαμάκης Ανδρέας
5 Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας Κατσαρός Βασίλειος
6 Οργανωτικός Γραμματέας Θεοδώρου Θεόδωρος
7 Γραμματέας Υγιεινής & Ασφάλειας Μαριόλης Ιωάννης
8 Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων Μουστακίδης Δημήτριος
9 Γραμματέας Τύπου & Δημοσ. Σχέσεων Παύλου Ελένη
10 Αναπληρωτής Οργανωτικός Γραμματέας Κουβατζής Δημήτριος
11 Αναπλ. Γραμματέας Υγιεινής & Ασφάλειας Βάκος Βασίλειος   
12 Αναπλ. Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων Μηλιώνης Σταύρος 
13 Αναπλ. Γραμμ. Τύπου & Δημοσ. Σχέσεων Κατσικερός Λεωνίδας

 

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 
(αλφαβητικά)

14 Μέλος Δ.Σ. Αποστολίδης Κωνσταντίνος
15 Μέλος Δ.Σ. Βαρδίκος Ιωάννης                             
16 Μέλος Δ.Σ. Γκουβάς Σωτήριος
17 Μέλος Δ.Σ. Γκούτζας Ευάγγελος
18 Μέλος Δ.Σ. Ζήκος Απόστολος
19 Μέλος Δ.Σ. Κατσάρης Σπυρίδων
20 Μέλος Δ.Σ. Κατσίδης Παναγιώτης
21 Μέλος Δ.Σ. Κοντογεώργος Ευθύμιος
22 Μέλος Δ.Σ. Κοτζαμπασίδης Γεώργιος
23 Μέλος Δ.Σ. Κυριάκου Νικόλαος
24 Μέλος Δ.Σ. Μασσάρος Κωνσταντίνος
25 Μέλος Δ.Σ. Μπουμπούλης Λυσίμαχος
26 Μέλος Δ.Σ. Περράκης Αλέξανδρος
27 Μέλος Δ.Σ. Πλέσσας Δημήτριος
28 Μέλος Δ.Σ. Ρουτζούνη Ευανθία
29 Μέλος Δ.Σ. Σιδηρόπουλος Κυριάκος
30 Μέλος Δ.Σ. Σκιαδά Ελένη
31 Μέλος Δ.Σ. Σκούρτας Βασίλειος
32 Μέλος Δ.Σ. Σοφιανόπουλος Εμμανουήλ
33 Μέλος Δ.Σ. Σταυρίδου Αντωνία
34 Μέλος Δ.Σ. Στρίκος Στρίγκος Κωνσταντίνος
35 Μέλος Δ.Σ. Φωλιάς Αθανάσιος

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε το!
FaceBook  Twitter