Διοικητικό Συμβούλιο

Εκτελεστική Επιτροπή

1 Πρόεδρος Λάμπρου Βασίλης
2 Γεν. Γραμματέας Φούκας Δημήτριος
3 Γραμματέας Οικονομικών  Κωστάρας Βασίλης
4 Αντιπρόεδρος Μαριόλης Ιωάννης
5 Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας Κατσαρός Βασίλειος
6 Οργανωτικός Γραμματέας Γιαννόπουλος Δημήτριος
7 Γραμματέας Υγιεινής & Ασφάλειας Αθανασόπουλος Θεόδωρος
8 Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων Μουστακίδης Δημήτριος
9 Γραμματέας Τύπου & Δημοσ. Σχέσεων Δημητρόπουλος Χρήστος
10 Αναπληρωτής Οργανωτικός Γραμματέας Κυδωνάκης Στυλιανός
11 Αναπλ. Γραμματέας Υγιεινής & Ασφάλειας Αποστολίδης Κωνσταντίνος
12 Αναπλ. Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων Περράκης Αλέξανδρος
13 Αναπλ. Γραμμ. Τύπου & Δημοσ. Σχέσεων Αλεξίου Αριστείδης

 

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 
(αλφαβητικά)

14 Μέλος Δ.Σ. Γαβριήλ Προκόπιος
15 Μέλος Δ.Σ. Δημητρίου Χρήστος
16 Μέλος Δ.Σ. Δρίτσας Νεκτάριος
17 Μέλος Δ.Σ. Κάτσαρης Σπυρίδων
18 Μέλος Δ.Σ. Κατσιαμάκης Ανδρέας
19 Μέλος Δ.Σ. Κατσίδης Παναγιώτης
20 Μέλος Δ.Σ. Κοτζαμπασίδης Γεώργιος
21 Μέλος Δ.Σ. Κυριάκου Νικόλαος
22 Μέλος Δ.Σ. Λάμπρου Γεώργιος
23 Μέλος Δ.Σ. Μανωλόπουλος Γεώργιος
24 Μέλος Δ.Σ. Μασσάρος Κωνσταντίνος
25 Μέλος Δ.Σ. Μπούτσης Ιάκωβος
26 Μέλος Δ.Σ. Ορφανός Εμμανουήλ
27 Μέλος Δ.Σ. Ρουτζούνη Ευανθία
28 Μέλος Δ.Σ. Σαμαρτζής Μιχαήλ
29 Μέλος Δ.Σ. Σιδηρόπουλος Κυριάκος
30 Μέλος Δ.Σ. Σκιαδά Ελένη
31 Μέλος Δ.Σ. Σοφιανόπουλος Εμμανουήλ
32 Μέλος Δ.Σ. Σταυρίδου Αντωνία
33 Μέλος Δ.Σ. Στεφανής Γεώργιος
34 Μέλος Δ.Σ. Στολτίδης Λεωνίδας
35 Μέλος Δ.Σ. Φωλιάς Αθανάσιος

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε το!
FaceBook  Twitter