Οργανωτική Δομή

Από τις διαθέσιμες επιλογές μπορείτε να ενημερωθείτε για τα όργανα που απαρτίζουν την ΟΜΕ - ΟΤΕ καθώς και για διάφορα άλλα στοιχεία που απαρτίζουν τη δομή λειτουργίας.