Γραμματείες ΟΜΕ - ΟΤΕ

Στην ΟΜΕ - ΟΤΕ δραστηριοποιούνται οι ακόλουθες γραμματείες.

  1. Γραμματεία Οργανωτικού
  2. Γραμματεία Δημοσίων Σχέσεων
  3. Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων
  4. Γραμματεία Υγείας και Ασφάλειας

Από τις διαθέσιμες επιλογές μπορείτε να ενημερωθείτε για το αντικείμενο της εκάστοτε Γραμματείας. Επίσης, για τις Ε.Υ.Α.Ε. (Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας) μπορείτε να ενημερωθείτε από ξεχωριστό σύνδεσμο στο αρχικό μενού της ιστοσελίδας μας.